FAQ

Jak vypadá ukázka minimálního příkladu validace v jazyce Java?

Předpokládejme, že validační X-definice se nachází na cestě C:/xdef/validation.xdef a xml dokument, který chceme validovat, se nachází na cestě C:/data/document.xml.

package cz.syntea.skp.slp2.lp.epemog;

import cz.syntea.common.xml.KXmlUtils;
import cz.syntea.xd.XDDocument;
import cz.syntea.xd.XDFactory;
import cz.syntea.xd.XDPool;
import org.w3c.dom.Element;
import java.io.File;

public class XdefValidate {

  public static void main(String[] args) {
    // creation of xdPool from xdefinition
    XDPool xdPool = XDFactory.genXDPool(null, "C:/xdef/validation.xdef", null);
    // obtain xdDocument from xdPool for one validation
    XDDocument xdDocument = xdPool.createXDDocument();
    // validation of the file content. If the content is not valid, it throws an error
    Element result = xdDocument.xparse(new File("C:/data/document.xml"), null);
    // print out the input as a string
    System.out.println(KXmlUtils.nodeToString(result, true));
  }
}

Jak mohu získat logy z validace, aniž by mi při tom metoda XDDocument.xparse() nevyhodila chybu?

Na ukládání informací o průběhu metody xparse se používá objekt ArrayReporter, který je možné použít v metodě xparse. Do ArrayReporteru se uloží informace v textové podobě na úrovních varování/chyba, které se dají dále programové zpracovat.

package cz.syntea.skp.slp2.lp.epemog;

import cz.syntea.common.sys.ArrayReporter;
import cz.syntea.common.sys.Report;
import cz.syntea.common.xml.KXmlUtils;
import cz.syntea.xd.XDDocument;
import cz.syntea.xd.XDFactory;
import cz.syntea.xd.XDPool;
import org.w3c.dom.Element;
import java.io.File;

public class XdefValidate {

  public static void main(String[] args) {
    // creation of xdPool from xdefinition
    XDPool xdPool = XDFactory.genXDPool(null, "C:/xdef/validation.xdef", null);
    // obtain xdDocument from xdPool for one validation
    XDDocument xdDocument = xdPool.createXDDocument();
    // validation of the file content. If the content is not valid, it throws an error
    ArrayReporter reporter = new ArrayReporter();
    Element result = xdDocument.xparse(new File("C:/data/document.xml"), reporter);
    if (reporter.errorWarnings()) {
      // print the protocol from the validation
      Report rep;
      while ((rep = reporter.getReport()) != null) {
        System.err.println(rep.toString());
      }
      System.exit(-1);
    }
    // print the input xml
    System.out.printf(KXmlUtils.nodeToString(result, true));
  }
}

Jaké jsou rozdíly mezi skriptem, externí metodou a deklarovanou metodou?

Externí metody a deklarované metody jsou Java kód, skript je vlastní skript xdefinic X-Script. Externí metody se deklarují v Java třídách v externích souborech, deklarované metody se definují ve vlastním souboru xdefinice pomocí klíčového slova xd:declaration. V druhém případě je potom nutné deklarovat signatury metod v hlavičce xdefinice pod klíčovým slovem xd:methods. Tímto způsobem je ovšem také možné deklarovat typy nebo proměnné. X-Script je deklarovaný také uvnitř xdefinice pod klíčovým slovem xd:script. Může volat vestavěné metody xdefinic, externí a deklarované metody.

Jak lze přistupovat z externích metod k zpracovávanému xml dokumentu?

Do signatury externí metody přidáme parametr xnode typu XXNode, který představuje objektovou reprezentaci uzlu v xml dokumentu, který se právě zpracovává.

public static void myPrint(XXNode xnode, String output) {
 String lp = xnode.getXXElement().getAttribute("lp");
 System.out.printf("Info=%s; Licence plate=%s", output, lp);
}

Při validaci xml mi nestačí standardní datové typy zavedené v xdefinici. Je možné definovat vlastní datový typ?

Parser xdefinic obsahuje velké množství typů dat, které lze použít k popisu atributů a hodnot uzlu, v některých případech je ale vhodné si nadefinovat vlastní datový typ, ať už pro speciální účel, nebo pro zpřehlednění samotné xdefinice. Nové datové typy se definují pomocí klíčového slova xd:declarations.

<xd:def
 xmlns:xd = "http://www.syntea.cz/xdef/2.0"
 xd:name	 = "Vehicles"
 xd:root = "Vehicles">

  <Vehicles>
    <Car xd:script  = "occurs 0.."
       Type     = "required carType()"
       LicencePlate = "required lp(7)" />
  </Vehicles>

 <xd:declaration>
  /* own type derived from another */
  type carType list('SEDAN', 'WAGON', 'HATCHBACK', 'SUV');
  /* own type from scratch */
  boolean lp(int len) {
   String text = getText();
   if (text.length() != len) {
    return error(text + " does not meet the conditions. " + len +
     " character are required.");
   }
   return true;
  }
 </xd:declaration>
</xd:def>

V X-Definici jsou použity datové typy, které plně nekorespondují s datovými typy v Javě. Např. datový typ int resp. typová metoda int() v X-Skriptu X-Definice pracuje ve skutečnosti s 64 bitovými celými čísly a odpovídá tak datovému typu long v Javě.

Tuto skutečnost je nutné mít na zřeteli právě při implementaci externích metod a při předávání parametrů mezi X-Definicí a externí metodou v Java třídě. Řešením je předefinovat v externí java funkci typ parametru z int na long.