1. POPIS

Tento dokument je součástí interní projekční dokumentace obecných nástrojů používaných v projektech společnosti Syntea software group a.s. Obsahuje specifikaci technologie, která je nazývána “X-definice” a je používána u projektů, ve kterých se pracuje se zprávami a dokumenty XML.

2. ÚVOD DO KONSTRUKČNÍHO REŽIMU X-DEFINIC

Předpokladem pro čtení tohoto textu je, že čtenář je seznámen s režimem zpracování a validace a rozumí jazyku X-definic. Režim konstrukce popíšeme krok po kroku. Doufejme, že čtenář nakonec ocení výhody i jednoduchost tohoto způsobu vytváření XML dokumentů.

3. ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ V JAVĚ

Účelem tohoto textu je úvod do programování X-definic. Součástí je ukázka doporučených postupů, jakprogramovat v jazyce Java typické úlohy. Detailní popis X-definic čtenář najde v dokumentu 1. POPIS (viz výše).

4. X-KOMPONENTY

tento dokument je uživatelskou příručkou popisující základní použití technologie “X-komponent”. Je určen pro programátory, kteří potřebují převádět data z XML do objektů a zpět. X-komponenty jsou nadstavbou nad X-definicemi a rozšiřují její možnosti o další způsob práce s XML. Pro použití X-komponent je nutné mít základní znalosti o X-definicích.

5. JAVADOC