– interface cz.syntea.xdef.xml.KXmlConstants je nyní deprecated a hodnoty jsou přesunuty do cz.syntea.xdef.XDConstants.
– do X-skriptu jsou nad objekty type uniqueSet doplneny metody: toContainer() z mapy klíčů vrátí vytvořený objekt Container size() z mapy klíčů vrátí počet položek